2018-05-23
Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til åpent møte om klimagassutslipp

Hvordan vet vi hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut?

Hvordan er vi sikre på at klimatiltak fører til utslippskutt?

Svaret er kunnskap gjennom observasjoner. Dette er utgangspunktet for forskningsinfrastrukturen ICOS – International Carbon Observatory System.

Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til et samarbeidsmøte mellom forskningen og forvaltningen om kunnskapsarbeid og kunnskapsbehov. Målet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i målenettverket til ICOS for å verifisere de norske så vell som de internasjonale klimagassutslippene.

Tid og sted: 12 juni 2018 kl 1000-1500, Miljødirektoratet i Oslo (Grensesvingen 7, 0661 Oslo.)

Innledere:

Miljødirektoratet
-Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen 
-Elin Økstad, seksjonsleder i Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser

Forskningsrådet: 
-Jon Børre Ørbæk, Spesialrådgiver, Avdeling for klima og polar

ICOS
-Alex Vermeulen, Direktør, ICOS Carbon Portal
-Cathrine Lund Myhre, Seniorforsker NILU
-Are Olsen, Professor Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen
-Andreas Stohl, Seniorforsker  NILU

Vi inviterer også interesserte deltakere til å presentere egne brukerperspektiv knyttet til klimagassutslipp. Dette kan gjøres i forbindelse med påmelding men før 1.6. Mer detaljert program kommer snart. Begrenset antall plasser og først til mølla prinsippet gjelder.

Meld deg på møtet her (https://goo.gl/y2nvnw)