Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til åpent møte om klimagassutslipp

Submitted by Erik Sandquist… on Fri, 05/04/2018 - 14:09
Event

Hvordan vet vi hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut?

Hvordan er vi sikre på at klimatiltak fører til utslippskutt?

Svaret er kunnskap gjennom observasjoner. Dette er utgangspunktet for forskningsinfrastrukturen ICOS – International Carbon Observatory System.

News
News
Historical
Not historical