Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til åpent møte om klimagassutslipp

04 May 2018

Hvordan vet vi hvor mye klimagasser som faktisk slippes ut?

Hvordan er vi sikre på at klimatiltak fører til utslippskutt?

Svaret er kunnskap gjennom observasjoner. Dette er utgangspunktet for forskningsinfrastrukturen ICOS – International Carbon Observatory System.

Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til et samarbeidsmøte mellom forskningen og forvaltningen om kunnskapsarbeid og kunnskapsbehov. Målet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i målenettverket til ICOS for å verifisere de norske så vell som de internasjonale klimagassutslippene.

Tid og sted: 12 juni 2018 kl 1000-1500, Miljødirektoratet i Oslo (Grensesvingen 7, 0661 Oslo.)

Meld deg på møtet her (https://goo.gl/y2nvnw)

Program:

Start 1000
-Velkommen

Audun Rosland, avdelingsdirektør i klimaavdelingen

- Rollefordelingen mellom forvaltning, forskning og Forskningsrådet
Jon Børre Ørbæk, Spesialrådgiver, Avdeling for klima og polar

 

- Klimagassregnskapet – dagens metode.
Ketil Flugsrud, seniorrådgiver i Seksjon for utslippsregnskap og tiltaksanalyser

-Introduksjon til ICOS og den faglige sesjonen.
 Cathrine Lund Myhre, Seniorforsker NILU

-How can ICOS data and products impact science and policy?  
Alex Vermeulen, Direktør, ICOS Carbon Portal

1145 lunsj og mingling

-Hvordan ICOS dataene bidrar til å tallfeste havets CO2 opptak og hvordan det endrer seg over tid.
Are Olsen, Professor Bjerknessenteret for klimaforskning og Universitetet i Bergen

-Hva sier dataene om utvikling av CO2 og CH4 i atmosfære i Norge og på Svalbard?
Cathrine Lund Myhre, Seniorforsker NILU (10 min) 

- Flukskart av CH4 og CO2.
Andreas Stohl, Seniorforsker  NILU

-Brukerperspektiv av ICOS data, Innmeldte presentasjoner:

-ICOS-data brukt i havforsuringsforskning. 
Ingunn Skjelvan, forsker II, Uni Research Klima og Bjerknessenteret for klimaforskning

-Oppsummering og veien videre

Vi inviterte interesserte deltakere til å presentere egne brukerperspektiv knyttet til klimagassutslipp innen 1.6 som nå er inkludert i det endelige programmet. Begrenset antall plasser og først til mølla prinsippet gjelder frem til mandag 11.6 kl 1000.

Meld deg på møtet her (https://goo.gl/y2nvnw)